ABDURRAHMAN DİLİPAKTAN ZEHİR ZEMBEREK İKTİDARA ELEŞTİRİ

Yazdığı Eleştirilerle gündemden düşmeyen Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak yazdığı yazı ile AKP’lilerin canını sıkacak

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, “Bu kadar bakan çok değil mi?” başlıklı yazısında bakanlıkların fazlalığından bahsederek, “Adalet, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Savunma, İktisad, İçtimai İşler, Maarif, iki de başkan yardımcısı yeter de artar bile” ifadelerini kullandı.

Dilipak’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Adalet, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Savunma, İktisad, İçtimai İşler, Maarif, iki de başkan yardımcısı yeter de artar bile. Bugün 15 bakanlık ve 1 başkan yardımcısı var. İçtimai İşler ve Maarif aslında sessiz bakanlıklar olarak faaliyet göstermeli. Adalet de öyle. Savunma, Dışişleri, İçişleri, Maliye zaten karakteri icabı çok konuşan ve konuşulan bakanlıklar olmamalı. En faal bakanlık İktisad vekaleti olacaktır. O da daha çok üretim, pazarlama gibi reel sektörle ilgili bir alan olacaktır. Borsa, bankacılık sistemi de bu çatı altında örgütlenecektir. Bu bakanlıkta uygulama ve denetim bir ölçüde özerk yapılar, yerel yönetimler, meslek örgütleri, özel teşebbüs olarak denetim şirketleri üzerinden yapılabilir.

İktisad deyince sanayi, tarım, hayvancılık, orman, çalışma, sosyal güvenlik, çevre enerji, tabii kaynaklar, turizm, ulaştırma, imar-iskan hepsi girer. En kapsamlı bakanlık bu. İktisadın dört başı mamur olması gerek, onun için 2 bakan yardımcısı ve 4 müsteşarlık olması gerekir.

Sağlık ve Maarif büyük ölçüde yerel yönetime devredilmeli, Valilik ve yerel yönetimlerdeki çift başlılık sona erdirilmeli. Burada Valilik ve belediye arasında eşgüdüm ve kısmı özerklik sağlanmalı.

Bu sistemde Politika kurullarının gerçekten etkin bir konuma yükseltilmesi gerek.