sağ elime güneşi sol elime ayı verseniz ben davamdan vaz geçmem

Bu kadar imkanlar verilmesine rağmen, canı pahasına davasından vaz geçirmeyen nedir.